Istorija vrednosti

1947. godine osnovana je Pomorsko rečna agencija JUGOAGENT

JUGOAGENT A.D. Pomorsko rečna agencija je lider na domaćem tržištu u pružanju usluga čarteringa, kontejnerskog transporta, lučke agenture, avio-carga, kamionskog transporta i špedicije koje ispunjavaju zahteve kako korisnika usluge, tako i odgovarajučih propisa u cilju povećanja zadovoljenja klijenata efektivnom primenom sistema menadžmenta kavaliteta.

Od samog osnivanja, punih 60 godina, JUGOAGENT neguje i ulaže u svoju reputaciju konkurentnim pružanjem usluga, gradeći bazu lojalnih domaćih i stranih klijenata, obezbeđujući sigurnu i kvalitetnu uslugu kao i potpunu geografsku pokrivenost svojom prisutnošću na celoj mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji i u svim značajnijim lukama u Evropi i svetu.