Kamionski transport i skladištenje

Profesionalni kadrovi i posedovanje informacija o robi i izvršiocima prevoza omogućuju Jugoagentu da brzo, efikasno uz optimalna rešenja  vrši organizaciju kamionskog  transporta uz  primenu sistema menadžmenta kvalitetom..

Sopstvenom flotom vozila kao i posredstvom saradnje sa pouzdanim podisporučiocima organizujemo prema zahtevu klijenata domaći i međunarodni transport za:

 

Organizaciju kamionskog transporta vršimo na međunarodnom i domaćem tržištu, i to:

 

Skladišna logistika

 

Počekom 2008. godine otvaranjem javnog carinskog skladišta JUGOAGENT je kompletirao svoju paletu usluga.

Otvoreno javno carinsko skladište registrovano je za pružanje usluga skladištenja i manipulacije robom trećim licima, površine cca 1500m2, sa lokacijom u Staroj Pazovi, ul Karađorđeva br. 144.

  

Dodatne usluge:


• osiguranje robe
• konsalting pri uvozu i izvozu roba
• izrada prateće dokumentacije