Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Sistem kvaliteta

Među prvima u svojoj oblasti JUGOAGENT je uveo međunarodni sertifikat ISO 9001:2000 čije je uvođenje sproveo SGS,  vodeća međunarodna sertifikaciona organizacija. 

Nakon tri godine od uvođenja standrada, uspešno je sprovedena resertifikacija u JUGOAGENTU, i sada pružanje usluga je u skladu sa ISO 9001:2008. 

Misija

 

Misija A.D. JUGOAGENT je obezbeđenje usluga čarteringa, kontejnerskog transporta, lučke agenture, špedicije, avio carga, kamionskog transporta  i skladištenja koje ispunjavaju zahteve, potrebe i  očekivanja korisnika, zahteve zakona i drugih normativnih dokumenata.

 

Vizija

 

Vizija A.D. JUGOAGENT je da postane lider u pružanju usluga  organizovanja svih vidova transporta, prepoznatljivim po  svom kavlitetu i konkurentnim na domaćem i međunarodnom tržištu, a koje su u skladu sa efektivnim i efikasnim procesima u okviru sistema menadžmenta  kvalitetom usaglašenog sa zahtevima ISO 9001:2008. 

 

Ciljevi A.D. JUGOAGENT su:

 

  • zadovoljavanje zahteva klijenata
  • troškovna efikasnost
  • motivisanost kadrova
  • rast i profitabilnost kompanije


 


 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |