Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Kamionski transport i skladištenje

Profesionalni kadrovi i posedovanje informacija o robi i izvršiocima prevoza omogućuju Jugoagentu da brzo, efikasno uz optimalna rešenja  vrši organizaciju kamionskog  transporta uz  primenu sistema menadžmenta kvalitetom..

Sopstvenom flotom vozila kao i posredstvom saradnje sa pouzdanim podisporučiocima organizujemo prema zahtevu klijenata domaći i međunarodni transport za:

  • kontejnerizovanu robu
  • komercijalnu robu
  • ADR robu (posedujemo ADR sertifikat)
  • vangabarite, kao i
  • robu koja zahteva temperaturni režim.

 

Organizaciju kamionskog transporta vršimo na međunarodnom i domaćem tržištu, i to:

  • transport kontejnera od pomorskih luka ( Koper, Rijeka, Solun, Bar i Hamburg) do krajnjih destinacija korisnika kako u uvozu tako i u izvozu
  • pokrivamo sve destinacije za prevoz roba šleperima, ciraderima i hladnjačama prema zahtevu klijenata
  • vršimo razvoz kontejnera iz Luke Beograd (sa kontejnerskih barži) do krajnjih destinacija takodje prema zahtevu klijenata

 

Skladišna logistika

 

Počekom 2008. godine otvaranjem javnog carinskog skladišta JUGOAGENT je kompletirao svoju paletu usluga.

Otvoreno javno carinsko skladište registrovano je za pružanje usluga skladištenja i manipulacije robom trećim licima, površine cca 1500m2, sa lokacijom u Staroj Pazovi, ul Karađorđeva br. 144.

  

Dodatne usluge:


• osiguranje robe
• konsalting pri uvozu i izvozu roba
• izrada prateće dokumentacije

 


 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |